Fener-Haliç

Fener-Haliç


Birçok çağı, zamanı ve kültürü görmüş geçirmiş olan İstanbul’un değişik zamanlarda; var olan imparatorluklarda ve kültürlerde isimleri de farklı olmuştur. Bu isimlerden bazıları şunlardır:

 

1- Grekçe: Vizantion.

2- Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma.

3- Rumca: Konstantinopolis, İstinpolin, Megali Polis, Kalipolis.

4- Slavca: Çargrad, Konstantingrad.

5- Vikingce: Miklagord.

6- Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli.

7- Arapça: Bizantiya, El-Mahsura, Kustantina El-Uzma.

8- Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul.

9- Osmanlıca: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, İstanbul, İslambol, Darü’s-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet.

Kaynak: Seyyahca